Loading Greatness!
Total: £0.00

Nếu Tôi Trở thành Nhà thiết kế Đồ họa Đa phương tiện? Các nhà thiết kế đồ họa đa phương tiện vận hành trên cả hai in và chuyển động đồ họa which kết hợp using công nghệ và nghệ thuật. lĩnh vực của thiết kế đồ họa thường tập trung vào using hình ảnh và văn bản để tạo minh họa cho báo in và site sản xuất. Nhưng, các nhà thiết kế đồ họa những người đã đào tạo về đa phương tiện bổ sung tạo hoạt ảnh và hiệu ứng hình ảnh để sử dụng trong phim . Các chuyên gia này thường làm việc trong khuyến mãi, tiếp thị , hoặc quan hệ công chúng ngành , tuy nhiên, { những người | người đó tập trung nhiều hơn vào chuyển động đồ họa chức năng cho hoạt ảnh hoặc phim chuyển động công ty . Nhà thiết kế đồ họa đa phương tiện hoạt động toàn thời gian, thường độc lập hoặc là một phần của nhóm thiết kế. Làm việc kéo dài giờ để đáp ứng thời hạn rất phổ biến cho lĩnh vực này. Nghề nghiệp Yêu cầu Bằng cấp Bằng cấp Đại học bằng cấp Bằng cấp Lĩnh vực đồ họa thiết kế , máy tính chương trình, hoặc internet và đa phương tiện Kinh nghiệm nhiều năm trong ứng viên đang tìm kiếm sự thăng tiến trong nghề nghiệp; chuyên nghiệp portfolio Chứng chỉ Chứng chỉ tự nguyện có thể truy cập Key Kỹ năng Nghệ thuật, sáng tạo, giao tiếp, máy tính và quản lý thời gian khả năng Lương $ per năm (mức lương trung bình năm 2018 cho hầu hết nhà thiết kế đồ họa) Tài nguyên: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) Biện pháp để Nhận Nhà thiết kế Đồ họa Đa phương tiện Step 1: Earn Bằng cử nhân Phù hợp với Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, nhiều nhà thiết kế đồ họa, chẳng hạn đồ họa đa phương tiện nhà thiết kế, muốn bằng cử nhân bằng . Chương trình trong nghệ thuật, thiết kế đồ họa, đa phương tiện, hoặc a Graphic design / web and multimedia LEARN GRAPHICS liên quan môn dạy cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản trong các lĩnh vực chẳng hạn như lý thuyết màu sắc, design , bản vẽ, hoạt ảnh, phương tiện kỹ thuật số và thiết kế Web . Đào tạo bổ sung trong tạo hiệu ứng hình ảnh và chỉnh sửa video cũng được cung cấp . Các chương trình văn bằng này thường xuyên giới thiệu sinh viên để thiết yếu thiết kế đồ họa ứng dụng và đa phương tiện ứng dụng được sử dụng để sản xuất vẫn và hoạt hình đồ họa cho nhiều loại khác nhau, bao gồm trò chơi điện tử, cài đặt nghệ thuật và bản trình bày kỹ thuật số . Bước 2: Có được a Internship Tham gia trong một kỳ thực tập khi ở college giấy phép sinh viên sử dụng khả năng của họ đối với phong cách dự án trong thế giới thực và làm việc với các chuyên gia để đạt được kiến thức về lĩnh vực thiết kế đồ họa . Việc thực tập cũng cung cấp sinh viên một cơ hội để kết nối với các chuyên gia ngành , mà may dẫn đến đầu vào công việc và may cung cấp một cách để sinh viên tạo hoặc cải thiện danh mục đầu tư của riêng họ. Viện Nghệ thuật Đồ họa Hoa Kỳ (AIGA) nói rằng một kỳ thực tập tuyệt vời cung cấp cho sinh viên cơ hội để làm việc trực tiếp với các nhà thiết kế hoặc giám đốc nghệ thuật cấp cao. Bước 3: Xây dựng Danh mục đầu tư Một khu vực, và đây là lựa chọn tác phẩm tốt nhất của nghệ sĩ, thường xuyên quyết định có hay không một ứng viên nhận công việc. Các nhà thiết kế đồ họa đa phương tiện có thể start xây dựng danh mục đầu tư của họ khi ở trường học, sử dụng sinh viên nhiệm vụ và mẫu tạo trong khi thực tập. Một danh mục đầu tư Tuyệt vời thường bao gồm một bộ sưu tập công việc linh hoạt sử dụng nhiều phạm vi mẫu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X